Hoofdcontent

Wie zijn wij? Hoograven

Over de Brede School

Brede School Hoograven is een samenwerking tussen de vijf basisscholen, twee kinderopvangorganisaties en welzijnsorganisatie Dock. 

De basisscholen die deel uitmaken van de Brede School Hoograven zijn: 

Ariënsschool, Blauwe Aventurijn, Da Costaschool, de Hoge Raven en St. Jan de Doper

 

De partnerorganisaties die deel uitmaken van Brede School Hoograven zijn:

Kinderopvangorganisaties Kind en Co Ludens en Partou

Welzijnsorganisatie Dock