Hoofdcontent

Wie zijn wij? Het Zand en Parkwijk

Informatiefilmpje Brede School Utrecht: https://www.youtube.com/watch?v=f1LbBDOV8CE

In de wijk Leidsche Rijn zijn er twee Brede Scholen: Brede School Het Zand en Brede School De Klimroos.

Brede School Het Zand
Missie: ‘Kinderen laten groeien en bloeien in verbondenheid met zichzelf, elkaar en hun omgeving’

Door de inhoudelijke verbinding tussen onderwijs, kinderopvang, welzijn, cultuur en sport willen wij de ontwikkelingskansen van kinderen van 0 – 12 jaar vergroten.
Daartoe werken wij samen met de scholen, obs Het Zand en Montessorischool Arcade, en Fantaziehuis ‘t Zand Kinderopvang en Buitenschoolse Opvang, Cultuur19, DOCK Utrecht, Peutercentrum ‘t Zand/Gro-up Kinderopvang.

Kinderen met natuur en cultuur verbinden is belangrijk voor Brede School Het Zand. Zo bieden wij naschoolse Tuinbikkels en elk jaar is er een speciale dag voor Natuur & Cultuur.

Brede School Het Zand heeft ook een wijkfunctie en wil hiermee een ‘huiskamer’ voor de buurt zijn. Onder begeleiding van DOCK zitten kinderen uit de groepen 6 en 7 in de kinderwijkraad.

Brede School Het Zand biedt, in samenwerking met verschillende partners, een breed en gevarieerd programma onder en na schooltijd om ieders talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Muziekavontuur, Sportmix en Koken met Ratatouille zijn hier voorbeelden van.

Brede School De Klimroos 
Spil in het verbinden van mensen en organisaties in de wijk.
In Brede School De Klimroos werken obs De Klimroos, Peutercentrum Parkwijck van Kind&Co Ludens, DOCK en Partou samen om kinderen van 0 – 12 jaar in hun ontwikkeling te ondersteunen. Binnen de brede school én in de wijk.

Wij organiseren activiteiten als themaochtenden, ouder/kind-activiteiten en ontmoetingen van leerlingen met oudere wijkbewoners in het Buurtcentrum.
Met onze activiteiten kunnen kinderen hun talenten ontdekken, onder en na schooltijd. Zoals met de Kookclub, Freerunnen, Avonturenclub of Muziek & Dans of de Verlengde Schooldag met aanbod van diverse sport- en cultuuractiviteiten.

Wilt u meer weten over Brede School De Klimroos of Het Zand? 
Neem contact op met de brede schoolcoördinator Hester Bruinsma via:
E h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl of info@bredeschooldeklimroos.nl 
M 06 40 180 192