Hoofdcontent

Vreedzaam

Actief leren samenleven. Daar draait het om bij de Vreedzame Wijk. We geloven in het belang van actieve betrokkenheid bij de gemeenschap, het bijdragen aan het algemeen belang en het vreedzaam oplossen van conflicten.

 

“Samenleven kan je leren”

 

Samenleven is iets wat je kunt leren. En dat begint al vroeg. Met de Vreedzame Wijk willen we kinderen en jongeren leren wat het betekent om in een democratische samenleving op te groeien. We proberen ze hier zo goed mogelijk op voor te bereiden. We leren ze heel concreet hoe ze hun stem kunnen laten horen en hoe ze hun steentje kunnen bijdragen aan het gemeenschappelijk belang.

 

Maar we richten ons niet alleen op de jeugd. Het draait allemaal om verbinden. Ouders, docenten, begeleiders, professionals en vrijwilligers werken binnen de Vreedzame wijk samen om te bouwen aan een gezamenlijke opvoedingsverantwoordelijkheid.

 

👫 We leren kinderen en jongeren samenleven.

 

🤝 Iedereen helpt mee: ouders, leraren en anderen.

 

🏘️ We maken samen een fijne plek voor iedereen.